Reforma trhu s energií jako nutnost nebo populismus

LMF 2023 SE USKUTEČNÍ 7. ZÁŘÍ

Programové
priority
Jednání se zaměřilo na otázky spojené s budoucností evropské a české energetiky. Diskutovalo se o aktualizaci Státní energetické koncepce a souvisejících dokumentů, o ..
Formát a místo setkání
Maximální počet účastníků zasedání v Ostravě činí 80 lidí v sále. Aktivně oslovováno a zapojováno do diskuze bylo po celou dobu jednání 32 řečníků tvořících tzv. stálý panel...
Ohlédnutí za LMF 2022

O LMF

Je nezávislá komunikační platforma, která má ambici sdružovat elitu tuzemské ekonomiky. Jejím prostřednictvím hodláme zejména v oblasti energetiky otevírat nová témata a nabízet příležitosti pro podporu Vašeho byznysu. Právě ve schopnosti pojmenovávat otázky k řešení, vysvětlit jejich pozadí a přivést klíčové osobnosti k jednomu stolu vidíme naši silnou stránku.

Tento prostor pro sdílení exkluzivních ekonomických informací a zkušeností jsme vytvořili již před deseti lety. Aktivně jsme se tehdy mimo jiné zapojili do diskuze o aktualizaci Státní energetické koncepce. Nyní na tyto aktivity navazujeme, stejně tak jako na úspěšnou organizaci zasedání International Energy Clubu v letech 2012 až 2021.

Partneři a záštity LMF 2023

Harmonogram

Děkujeme za důvěru