Programové priority

Jednání se zaměří na otázky spojené s budoucností evropské i tuzemské energetiky. Diskutovat se bude o aktualizaci Státní energetické koncepce, Národního klimaticko-energetického plánu a dalších dokumentů v souvislosti s modernizací a decentralizací tuzemské energetiky, o právních úpravách v oblastech ukládání elektřiny, agregace a flexibility, ale také o změnách spojených s posílením postavení spotřebitelů a s novými povinnostmi obchodníků.

Rozpolcená energetická revoluce

 

BLOK č. 1

Nový europarlament a s ním spojená očekávání

 

 • Priority nového Evropského parlamentu a Komise v kontextu zachování postavení ČR jako exportně orientované země s vysoce energeticky náročným průmyslem
 • Reálnost plnění cílů EU do roku 2040 v oblasti dekarbonizace, účinnosti a OZE
 • Soupeření o veřejnou podporu mezi členskými státy EU v návaznosti na pokračování reforem evropského trhu s elektrickou energií
 • Příležitosti pro revizi klimaticko-energetické politiky s cílem udržet konkurenceschopnost ČR a jejího průmyslu
 • Realizovatelnost nového NKEP v praxi po vypořádání připomínek EK

Volby do Evropského parlamentu letos v červnu rozhodnou o tom, jak se bude postupovat v období, jež předchází termínu pro dosažení klimatických cílů pro rok 2030. Tlak na ochranu podniků a domácností před rostoucími cenami energií, zajištění investic do energetické bezpečnosti nebo boj proti změnám klimatu patří mezi hlavní témata voleb. Ambiciózní plány a náklady spojené s transformací energetiky totiž stále více ovlivňují každodenní život voličů.

 

BLOK č. 2

Energetika ČR v kontextu trhu EU a nové strategie

 

 • Zdrojová/výkonová přiměřenost vs. dovozní závislost ČR
 • Role uhlí, plynu, OZE a jádra v budoucím energetickém mixu ČR
 • Budoucnost teplárenství v době decentralizované energetiky
 • Vize pro české „státní“ plynárenství
 • Možnosti fungování státního obchodníka s energií na liberalizovaném trhu

Rok 2024 bude klíčový z pohledu aktualizace Státní energetické koncepce a přijetí nové legislativy. S cílem udržet v provozuschopném stavu uhelné či plynové elektrárny, ale také umožnit výstavbu nových zdrojů, bude sveden legislativní boj o zavedení takzvaného kapacitního mechanismu v elektroenergetice. Jako zásadní se jeví rovněž vyhlášení výsledků tendru na výstavbu nových jaderných bloků.

 

BLOK č. 3

Tajemství komunitní energetiky

 

 • Význam agregátorů a energetických společenství pro budoucí fungování energetiky
 • Dopady komunitní energetiky na síťovou infrastrukturu (capex, opex, ochrana dat), na obchodní toky elektřiny a pozici obchodníků
 • Očekávání spojená s rolí EDC v energetice (přechodné vs. finální řešení)
 • Optimální nastavení nové tarifní struktury pohledem různých účastníků trhu
 • Chytré měření, individualizované produkty a ekonomika fungování komunity, aneb jaké firmy na komunitní energetice vyrostou

Možnost sdílení vyrobené elektřiny, posílení soběstačnosti a snížení cen za elektřinu jsou nejčastěji zmiňované výhody spojované s komunitní energetikou. Co ale stojí za jejich uvedením do praxe? Kdo, kolik a do čeho bude muset investovat? Co se musí stát, aby vše začalo fungovat? Kdy se to stane a kdo a z čeho bude mít prospěch? Hovořit se bude v řádech stovek miliard korun o složitých procesech a zlomových změnách, jež nás v následujících letech čekají.