Energetická bezpečnost vs. dekarbonizace

Programové priority

Evropská unie odstartovala v roce 2008 energetickou revoluci s cílem bojovat proti klimatickým změnám a zlepšit bezpečnost a konkurenceschopnost v oblasti dodávek energie. Stavěla mimo jiné na předpokladu, že se relativně rychle podaří vyvinout technologie, které umožní levnou celoroční bezemisní výrobu elektřiny a její dlouhodobé uskladnění.

Klimatické závazky ale předběhly rozvoj nových technologií. Z dvacetiprocentního snížení emisí se postupně stalo padesát pět procent a nyní je v plánu dokonce dosažení uhlíkové neutrality. Kde je cíl, je i cesta, ale současně platí, že pro rozvoj každé lidské společnosti jsou určující zdroje energie a přístup k nim. Jejich dostatek a cenová dostupnost znamenají hospodářský růst a prosperitu. Nedostatek naopak vede ke krizi a k chudobě.

Rok 2022 začal ve znamení rekordních cen elektřiny a zemního plynu, ukončení činnosti mnoha obchodníků s energiemi, ale i dalšího zpřísnění podmínek pro financování investic v energetice. Jak rychle se pojmy jako taxonomie a použití tzv. zelených plynů ve veřejném prostoru objevily, tak rychle kvůli válce na Ukrajině zmizely. Nahradila je nová témata jako stabilita dodávek zemního plynu, návrat k uhlí, úspory nebo energetická chudoba a nastavení podpor pro domácnosti i průmysl.

Logicky se tak nabízí postavit vedle sebe či proti sobě jako témata pro diskuzi posilování energetické bezpečnosti a rychlost dekarbonizace energetiky. Jednat by se v tomto kontextu mělo mimo jiné o podmínkách nezbytných pro zvládnutí nadcházející topné sezony, stejně jako o budoucnosti energetické části dokumentu nazvaného Zelená dohoda pro Evropu.

Právě to, že se energetický trh otřásá ve svých základech, je důvodem, proč pořádáme LEADING MINDS FORUM.

O LMF

Je nezávislá komunikační platforma, která má ambici sdružovat elitu tuzemské ekonomiky. Jejím prostřednictvím hodláme zejména v oblasti energetiky otevírat nová témata a nabízet příležitosti pro podporu Vašeho byznysu. Právě ve schopnosti pojmenovávat otázky k řešení, vysvětlit jejich pozadí a přivést klíčové osobnosti k jednomu stolu vidíme naši silnou stránku.

Tento prostor pro sdílení exkluzivních ekonomických informací a zkušeností jsme vytvořili již před deseti lety. Aktivně jsme se tehdy mimo jiné zapojili do diskuze o aktualizaci Státní energetické koncepce. Nyní na tyto aktivity navazujeme, stejně tak jako na úspěšnou organizaci zasedání International Energy Clubu v letech 2012 až 2021.

Partneři a záštity

Děkujeme za důvěru