Nezávislá komunikační platforma, která má ambici sdružovat elitu tuzemské ekonomiky
 

Vytváříme neformální prostor pro sdílení exkluzivních informací a zkušeností. Zejména v oblasti energetiky hodláme otevírat nová témata a nabízet příležitosti pro podporu podnikání. Ve schopnosti pojmenovávat otázky k řešení, vysvětlit jejich pozadí a přivést klíčové osobnosti k jednomu stolu vidíme naši silnou stránku.
 

O podrobnostech budeme brzy informovat.

An independent communication platform that has the ambition to bring together the elite of the domestic economy

We are creating an informal space for sharing exclusive information and experience. Particularly in the energy sector, we intend to address new topics and offer opportunities to support the business. It is our ability to name the issues that need to be addressed, explain their background, and bring key players to the table that we see as our strength.

We will provide further details shortly.