Rozpolcená energetická revoluce

LMF 2024 SE USKUTEČNÍ 12. ZÁŘÍ

Programové priority
Jednání se zaměří na otázky spojené s budoucností evropské i tuzemské energetiky.
Formát a místo setkání
Maximální počet účastníků zasedání v Ostravě bude činit 90 lidí v sále. Aktivně oslovováno a zapojováno do diskuze bude po celou dobu jednání 32 řečníků tvořících tzv. stálý panel.
Ohlédnutí za LMF 2023

O LMF

Je nezávislá komunikační platforma, která má ambici sdružovat elitu tuzemské ekonomiky. Jejím prostřednictvím hodláme zejména v oblasti energetiky otevírat nová témata a nabízet příležitosti pro podporu Vašeho byznysu. Právě ve schopnosti pojmenovávat otázky k řešení, vysvětlit jejich pozadí a přivést klíčové osobnosti k jednomu stolu vidíme naši silnou stránku.

Tento prostor pro sdílení exkluzivních ekonomických informací a zkušeností jsme vytvořili již před deseti lety. Aktivně jsme se tehdy mimo jiné zapojili do diskuze o aktualizaci Státní energetické koncepce. Nyní na tyto aktivity navazujeme, stejně tak jako na úspěšnou organizaci zasedání International Energy Clubu v letech 2012 až 2021.

Partneři a záštity LMF

Harmonogram

Děkujeme za důvěru