Jan Světlík

Ilustrační obrázek
Jako absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě spojil svou profesní dráhu od roku 1982 se strojírenstvím. V roce 1992 se stal ředitelem společnosti VÍTKOVICE Lahvárna, kterou později odkoupil. Z ní postupně vyrostla mezinárodní skupina CYLINDERS HOLDING a. s., s firmami v ČR, Polsku, Bělorusku, ve Velké Británii, ve Spojených arabských emirátech, v Chorvatsku a v dalších zemích. Nositel státní Medaile Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské je rovněž předsedou dozorčí rady zapsaného spolku Dolní oblast VÍTKOVICE a autorem vize přeměny a rozvoje Dolních Vítkovic z někdejšího brownfieldu na mezinárodně ceněný areál pro vzdělávání, popularizaci vědy a pro kulturní a společenské aktivity.