Programové priority

Jednání se zaměřilo na otázky spojené s budoucností evropské a české energetiky. Diskutovalo se o aktualizaci Státní energetické koncepce a souvisejících dokumentů, o regulaci energetického trhu a připravované legislativě, o prioritách z pohledu veřejné a komerční sféry, o udržitelnosti a řízení zdrojové základny, o souvisejících podmínkách pro provoz energetické infrastruktury, ale také o taxonomii a tzv. ESG investicích.

Reforma trhu s energií jako Nutnost nebo populismus

 

 

BLOK č. 1

Plány a realita energetické krize

 

  • Vyhodnocení aktuální situace na trhu se zemním plynem a elektřinou
  • Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií
  • Ochrana zákazníků před rostoucími cenami

Ponechaly národní vlády příliš velkou volnost trhu? Za jakou cenu jsme se odstřihli od ruského zemního plynu? Platí, že elektřina je komodita jako každá jiná, nebo je to již veřejný statek? Existuje něco jako lidské právo na dodávku energie? Jsme připraveni na zimu? Naplnila se očekávání spojená s mimořádnou válečnou daní a daří se chránit sociálně slabé před dopady energetické krize?

 

BLOK č. 2

Strategie pro udržitelnou energetiku

 

  • Green Deal a požadavky na implementaci balíčku „Fit for 55“ do NKEP
  • Transformace energetické bilance ČR do roku 2050
  • Udržitelný energetický mix a aktualizace SEK a NKEP

Krize ukázala na naši zranitelnost a na fakt, že Evropě docházejí stabilní energetické zdroje. Měly by se ve světle nové situace změnit závěry a doporučení uhelné komise? Na jakých zdrojích bychom měli stavět české teplárenství a elektroenergetiku? Budeme vůbec schopni zajistit dostatek zdrojů v požadované kvalitě pro potřeby národního hospodářství? Diskutovalo se mimo jiné o příčinách, kvůli kterým by nemuselo dojít k naplnění cílů aktualizované SEK.

 

BLOK č. 3

Nové uspořádání trhu a nástroje pro řízení státní energetické politiky

 

  • Praktická opatření na podporu nízkouhlíkové energetiky
  • Plynové elektrárny versus podniková energetika
  • Tarifní systém a zavedení chytrého měření

Jednání v kontextu skutečnosti, že stát energetiku neřídí, ale vytváří podmínky pro její fungování. Co je největší bariéra realizace PPA v ČR? Jak se díváte na povinné CfD? Je to vhodná forma kapacitních mechanismů potřebných pro zajištění výrobní přiměřenosti ČR? Jsou nějaké nástroje, které si nutně ČR potřebuje prosadit pro vlastní potřeby, a bude to ještě vůbec na úrovni EU možné? Co je potřeba změnit hned a co do konce aktuálního volebního období, aby se neprohlubovala energetická krize?