Programové priority

Energetická bezpečnost
vs. dekarbonizace

 

 

BLOK č. 1

NEJISTÁ BUDOUCNOST A ENERGETICKÁ CHUDOBA

 

Nepředvídatelnost vývoje dodávek zemního plynu do Evropy změnila pohled na téma energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Elektřina přestala být vnímána jako každá jiná komodita a volání po rychlém ukončení spalování uhlí přehlušil strach ze zvládnutí nadcházející zimní topné sezony. Již dnes se v důsledku ekonomické situace doprovázené výrazným růstem cen musí v případě energií omezovat zhruba polovina domácností. Energetická chudoba se postupně i v Česku stává realitou a je zřejmé, že se situace bude dále zhoršovat. Po větší státní finanční pomoci volají nejen domácnosti, ale také řada firem, jejichž výroba přestává být konkurenceschopná. První programový blok bude spojený s diskuzí o krátkodobých opatřeních, která je nezbytné přijmout pro zvládnutí současné mimořádné situace.

Body k diskuzi:

 • Dekarbonizace vs. energetická bezpečnost
 • Role zemního plynu v energetice zítřka
 • Soběstačnost ve výrobě elektřiny a zdrojová základna v ČR
 • Regulace cen energie pro konečné spotřebitele
 • Podpora konkurenceschopnosti průmyslové výroby v ČR

 

BLOK č. 2

NOVÝ MODEL ENERGETICKÉHO TRHU A JEHO REGULACE

 

Evropská komise v programu REPowerEU reagovala na mimořádné válečné podmínky a dočasně povolila například zastropování cen energií, přerozdělování mimořádných zisků energetických firem nebo redistribuci výnosů z prodeje emisních povolenek. Hledá se nové nastavení energetického trhu, který se ve své liberalizované podobě neumí vypořádat se šoky, jimž je ze strany Ruska vystavován. Do popředí se dere téma regulace veškerého podnikání v energetice. Jsou řešením pro současnou situaci nejrůznější dotace, programy, záruky a podpory, anebo je na čase vytvořit nový model energetického trhu? Ve druhém programovém bloku se bude jednat o současné a budoucí roli a strategii státní správy v energetice a opatřeních, pomocí nichž bude možné nově vytyčené cíle dosáhnout.

Body k diskuzi:

 • Připravované legislativní a organizační změny
 • Aktualizace státních plánů a strategií v energetice
 • Řízení investiční strategie v oblasti výroby elektřiny a tepla
 • Kapacitní mechanismy a zajištění regulačního výkonu pro řízení energetické soustavy
 • Reforma systému EU ETS a uhlíková daň

 

BLOK č. 3

INVESTICE DO ENERGETIKY ZÍTŘKA A JEJICH FINANCOVÁNÍ

Ohrožení dodávek zemního plynu vyvolalo v České republice obrovskou vlnu investic. Heslem podnikatelů i domácností se stala energetická soběstačnost a úspory energií. Zintenzivňuje instalace obnovitelných zdrojů energie, objevují se životaschopné projekty spojené s výrobou biometanu. Roste i připravenost přepravní a distribuční plynárenské soustavy na náhradu ruského plynu. Nejde jen o tranzit LNG, ale také o vodík, který by měl být komoditou budoucnosti. Ačkoli se o jeho využití v energetice a dopravě hovoří více než 50 let, Státní energetická koncepce s vodíkem zatím nepracuje vůbec. Třetí programový blok bude věnovaný diskuzi o projektech, jež dává smysl realizovat s ohledem na měnící se prostředí v energetice, a o proporcích dostupných finančních nástrojů.

Body k diskuzi:

 • Proporce a možnosti přenastavení aktuálně dostupných finančních nástrojů
 • Nové technologie a připravované investice
 • Taxonomie EU a její význam pro udržitelnost energetiky
 • Potenciál výroby zelených plynů v ČR a připravenost plynárenské infrastruktury
 • Spolupráce veřejné správy a komerční sféry na rozvoji vodíkové ekonomiky