Ivo Vondrák

Ilustrační obrázek
Absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Za vynikající dosažené studijní výsledky byl oceněn Cenou ministra školství ČSR. Profesuru pak získal v oboru inženýrská informatika.Je zakladatelem vzdělávání v oblasti informatických oborů v Ostravě. Od února 2010 do listopadu roku 2016 byl rektorem VŠB-TUO, dříve děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Deset let působil jako hostující profesor na Montanuniversität Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments. Je hlavním autorem projektu vybudování jednoho z největších superpočítačů v Evropě - IT4Innovations. Od roku 2011 do roku 2016 byl členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. V současnosti je předsedou komise Rady Asociace krajů ČR pro školství. 10. listopadu 2016 byl Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje zvolen do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje.