Petr Třešňák

Ilustrační obrázek
Absolvent Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Zde se na Katedře elektroenergetiky věnoval obnovitelným zdrojům. Od roku 2007 působil ve společnosti ČEZ a.s., nejprve na pozici přípraváře investic v Elektrárně Temelín a posléze v útvaru bezpečnosti výstavby nových jaderných zdrojů. Zde se podílel na tvorbě zadávací dokumentace, hodnocení tendru na 3. a 4. blok Elektrárny Temelín a spolupracoval na přípravě licenčních a povolovacích procesů. Od roku 2014 do roku 2018 působil v komunální politice jako představitel samosprávy. Od roku 2017 do roku 2021 byl poslancem zvoleným za Karlovarský kraj. V letech 2019 – 2021 působil jako člen vládního Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.